דרושים אנשי מכירות עם ניסיון לשיווק המוצרים שבאתר לבתי עסק וחברות גדולות.

הכנסה גבוהה ומיידית.

משרה מ"ס: 1011

אנשי מכירות למכירת פירסום באתר

הכנסה גבוהה ומיידית.

משרה מ"ס 1012

קורות חיים + מספר המשרה יש להעביר בפקס: 03-5371060